ENGLISH MAGYAR ROMÂNĂ DEUTSCH CATALÀ ESPAÑOL JĘZYK POLSKI FRANÇAIS BASQUE NEDERLANDS

European movement for protecting national regions

EU legal act for the equality of the regions and the sustainability of the regional cultures!

European Citizens' Initiative • Europako Hiritarren Ekimena • Европейска гражданска инициатива • Evropská občanská iniciativa • De europæiske borgerinitiativ • Euroopa kodanikualgatus • Eurooppalainen kansalaisaloite • L'initiative citoyenne européenne • Iniciativa dos cidadáns europeos • Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών • Europees Burgerinitiatief • Europska Građanske inicijative • Tionscnamh Eorpach na Saorámach • Evrópskra ríkisborgara Initiative • Iniciativa Ciutadana Europea • Europejska Inicjatywa Obywatelska • Eiropas pilsoņu iniciatīva • Eiropas pilsoņu iniciatīva • Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej • Európai polgári kezdeményezés • Europäische Bürgerinitiative • Iniziativa dei cittadini europei • Европейская гражданская инициатива • *Iniciativa dos Cidadãos Europeus • Iniciativa Ciudadana Europea • Iniţiativa cetăţenească europeană • Europeiska medborgarinitiativet • Európska občianska iniciatíva • Evropska državljanska pobuda • Avrupa Vatandaş Girişimi • Menter Dinasyddion Ewropeaidd

Per Catalunya posem Europa en marxa! La democràcia directa i la Iniciativa Ciutadana de la UE Pels drets de les regions nacionals europees Els nostres voluntaris!Hi dono suport
Per a la igualtat de les regions ciutadanes són: Informació requerida Comitè d'informació Detallada dels ciutadans Partidaris Novetats notícies  Formulari i suport

Pels drets de les regions nacionals, a través d'instruments europeus

El dia de la seva fundació, el Consell Nacional dels Szeklers va fer evident dues coses importants:

1. el seu únic propòsit és aconseguir l'autonomia de Szeklerland.

2. per aconseguir aquest objectiu, només s'utilitzaran les eines de dret i democràcia.

Va ser evident des del principi que els instruments de política exterior i l'ús de les possibilitats que ofereixen els tractats internacionals eren necessaris per assolir aquest objectiu. El 2008, el Consell Nacional dels Szeklers va decidir iniciar un procés d'establiment de la legislació a nivell comunitari sobre els drets dels pobles indígenes i els grups ètnics que vivien a la Unió Europea, en particular, el seu dret a l'autodeterminació, "un Reglament que s'ha de basar en les recomanacions 1201/1993, 1334/2003, 1811/2007 del Consell d'Europa, la Carta Europea d'Autonomia Regional i la decisió del Parlament Europeu sobre la ciutadania europea, aprovada el 21 de novembre de 1991, i ha de considerar el reconeixement de tots els drets individuals i col•lectius assumits pels Estats membres de la UE com a normes internacionals."

Després de la conclusió del tractat de Lisboa, era natural per a nosaltres utilitzar la possibilitat de la iniciativa ciutadana, tan aviat com fos possible, i trobar socis a tot Europa. Amb aquesta finalitat, el Consell va adoptar dues resolucions el juny de 2011. En primer lloc, la planificació de les regions nacionals potencialment aliades, proclamant el principi de la iniciativa: els pobles d'Europa són els mateixos, i en segon lloc, més enllà de la declaració que el Consell Nacional dels Szeklers utilitza la possibilitat que la iniciativa ciutadana també estableix el propòsit de la iniciativa.

El tema es detalla en dos estudis que trobareu aquí i aquí.

Som conscients que encara que la població total de les regions nacionals europees és significativa, recollir 1.000.000 de signatures no serà una tasca fàcil. Es necessitaran innombrables voluntaris per aconseguir-ho.

Si esteu d'acord amb els nostres objectius i accepteu que respon a l'interès del vostre país, així com al d'Europa que les regions nacionals conservin les característiques nacionals, es reforcin, ampliïn les seves habilitats i se'ls concedeixi una major autonomia perquè puguin preservar les seves tradicions històriques i no es debilitin econòmicament, i desitgeu exercir un paper en la recollida de signatures.


El nostre personal tractarà de posar-se en contacte amb vós i us informarem del que s'haurà de fer.

Us agraïm per endavant la vostra ajuda.


Marosvásárhely, 21 d’abril de 2012
En nom del Consell Nacional dels Szeklers
Izsák Balázs
President
© 2020 Tots els drets reservats.
Per Catalunya posem Europa en marxa!La democràcia directa i la Iniciativa Ciutadana de la UEPels drets de les regions nacionals europees
Informació requeridaComitè d'informacióDetallada dels ciutadansPartidarisNovetats notíciesFormulari i suport
Socis
Szekler National CouncilEuzko Alderdi JeltzaleaAssembleaHunagrian Civic PartyHungarian National
Council of Transylvania
Transylvanian Hungarian Peoples PartyDemocratic Alliance of Hungarians in RomaniaParty of Hungarian CommunityHungarian Christian Democratic Alliance
European Free AllianceEuropean Language Equality NetworkFederal Union of European Nationalities
Socis
Municipality of Budapest Municipality of Gyergyó-
szentmiklós
Municipality of Csíkszereda Municipality of Sepsiszent-
györgy
Municipality of Vác National Association of Szeklers from Bukovina Society for Hungarians of the Carpathian Basin Society for Szeklerland Municipality of Kézdivásárhely Municipality of Farkaslaka
Municipality of Kerepes Municipality of Törökbálint Rákóczi Association Municipality of
Csíkpálfalva
Municipality of
Eger
Municipality of
Budapest, XV. kerület
Municipality of
Hódmezõvásárhely
Municipality of
Székelyderzs
Citizens' Initiative for a better Komárom
The Sepsireform Association Municipality of
Kápolnásfalu
Municipality of
Szentegyháza
Municipality of
Érd
The National Association of the Transylvanian circles Municipality of
Szentendre
Association for the Transylvanian Hungarians Hungarian Civic Circle Civil Association Civil Organizations Federation of Covasna County
Eudoxia 20 Foundation Municipality of
Mány
Municipality of
Székesfehérvár
Municipality of
Makfalva
Union of Transylvania family associations Association of Transylvanian extended families Hungarian Castle Foundation Municipality of the XXII'nd District of Budapest - Budafok-Tétény YOU ARE IMPORTANT!© Movement
Municipality of
Zebegény
Municipality of
Vargyas
Municipality of
Devecser
Municipality of
Uzon
Municipality of
Békés
Sudetendeutsche Landsmannschaft Municipality of
Újkígyós
Municipality of
Kaposvár
Municipality of
Dévaványa
Municipality of
Püspökladány
Hunnia Baráti Kör Municipality of
Nagykanizsa
Municipality of
Dunaújváros
Municipality of
Enying
Municipality of
Kisláng
Municipality of
Pusztaszabolcs
Municipality of
Dunaszerdahely
Municipality of Újpest
Municipality of DunakesziMunicipality of TataKereztény Értelmiségiek Szövetsége